Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.matrix-cz.eu. Obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím (provozovatelem tohoto internetového obchodu) na straně dodavatele a kupujícím (dále také zákazníkem) na straně odběratele.

Provozovatel:

MATRIX CZ s.r.o.
Smilova 307
530 02  Pardubice
Tel.: +420 466 303 160
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČ: 25931032
DIČ: CZ25931032

Společnost je vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15497.

Výpis z Obchodního rejstříku

 

Obsah

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Vymezení pojmů
 3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
 4. Objednávka
 5. Cena zboží / PHE
 6. Platební podmínky
 7. Dodací podmínky
 8. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
 9. Ochrana osobních údajů
 10. Odpovědnost

Otázky spojené se zárukou a vyřízením reklamace řeší náš reklamační řád.

1. Všeobecná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Vymezení pojmů

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazného potvrzení návrhu smlouvy kupujícího prodávajícím (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Tímto momentem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti. Kupující je vázán těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje s nimi souhlas.

Spotřebitelská smlouva

Spotřebitelskou smlouvou je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel (prodávající)

Dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je jím podnikatel, který přímo či prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující)

Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel

Je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí příslušnou částí obchodních podmínek a obchodním zákoníkem.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávaného či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.matrix-cz.eu a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.Matrix-cz.eu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

4. Objednávka

Objednávku lze provést jedním z následujících způsobů:

 • odesláním objednávkového formuláře (nákupního košíku) na www.matrix-cz.eu,
 • objednávkou e-mailem zaslanými na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., e-mail musí obsahovat následující údaje:
  • jméno, příjmení zákazníka a telefon zákazníka,
  • fakturační adresu (v případě firmy s názvem firmy, IČ a DIČ),
  • dodací adresu (pokud se liší od adresy fakturační),
  • vybraný způsob platby a dodání,
  • druh, množství a cenu objednaného zboží.
 • telefonicky na čísle 466303160, 603889153 nebo 604238869.

Odesláním objednávky souhlasíte s těmito obchodními podmínkami a s našimi platebními podmínkami.

Objednávka je závazná. Odstoupení od objednávky je možné pouze po konzultaci s prodávajícím a to buď e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky. Pokud dojde ke stornování objednávky uvedeným způsobem, prodávající tuto skutečnost potvrdí kupujícímu e-mailem.

5. Cena zboží

U zboží jsou uvedeny ceny koncové ceny včetně DPH i bez DPH. V cenách je již zahrnut poplatek za historický elektroodpad - PHE. Vztahuje-li se na výrobek poplatek za autorské odměny dle vyhlášky č.488/2006 Sb., je již zahrnut v ceně.

Pokud z nějakého důvodu nebudeme moci dodržet ceny (cena se zvýší) uvedené ve vaší objednávce, budete o tomto informováni a požádáni o odsouhlasení navýšení ceny. Pokud kupující nevysloví s navýšením ceny svůj souhlas, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit, kdy předpokladem takového odstoupení od smlouvy je jeho prokazatelné doručení kupujícímu bez zbytečného odkladu. V případě, že kupující již uhradil jakékoli finanční prostředky ve prospěch prodávajícího, jsou mu prodávajícím bez zbytečného odkladu navráceny.

6. Platební podmínky

Objednané zboží lze uhradit následujícími způsoby:

 • Dobírkou – hotově při převzetí zboží,
 • Převodem na účet prodávajícího.

V případě platby převodem, bude zboží expedováno do 24 hodin po připsání částky na náš účet.

Pokud nebudeme moci z nějakého důvodu zboží doručit, ihned Vám částku na váš účet převedeme zpět. Do plného uhrazení faktury je zboží majetkem firmy Web Retail s.r.o. Jako variabilní symbol uvádějte prosím číslo hrazené objednávky.

Číslo našeho účtu: 2100088766 / 2010, u FIO Banky, Pardubice.

7. Dodací podmínky

Zákazník má na výběr, zda chce zboží dodat prostřednictvím přepravní služby PPL nebo si zboží vyzvedne osobně v místě naší provozovny. Případně lze domluvit místo osobního předání i mimo provozovnu.

Dodání Českou poštou doporučujeme v případech, kdy je zboží dodáváno na adresu bydliště a zboží je tedy možné si vyzvednout na nejbližší poště v době, kdy se to kupujícímu hodí. Dodání PPL doporučujeme při objednávkách do firmy, protože zboží bude doručeno v pracovních hodinách.

Cena dopravy:

 • dodání přepravní službou PPL s platbou předem do 45 kg 121,- Kč s DPH
 • dodání přepravní službou PPL s platbou při převzetí zboží do 45 kg 145,- Kč s DPH

 Skladová dostupnost a expedice zboží

Dostupnost zboží vyjadřuje, kdy bude zboží k dispozici v naší provozovně, nebo ve skladu dodavatele. Je-li objednávka kupujícím již zaplacena, nebo pokud zvolil formu platby dobírkou, je zboží bez dalších odkladů expedováno ke kupujícímu. Běžná doba doručení zásilky prostřednictvím České pošty (Obchodní či Profi balík) je do dvou pracovních dnů (48 hodin) od expedice. V případě doručení přepravní službou PPL je zásilka doručeno do následujícího pracovního dne.

O průběhu doručování zásilky je kupující informován prostřednictvím e-mailových zpráv.

U produktů v naší nabídce se můžete setkat s následujícími možnosti skladové dostupnosti zboží. Uváděná dostupnost zboží je pouze orientační:

 • Skladem
  zboží je fyzicky skladem v naší provozovně, nebo je skladem u dodavatele
 • 1-2 týdny
  zboží nemá skladem žádný dodavatel, je třeba jej objednat, dotažte se na přesný termín dodání
 • Na dotaz
  zboží může být skladem u dodavatele, který neumožňuje online ověřování skladových zásob
 • Vyprodáno
  zboží již není možné zakoupit z důvodu vyprodání zásob nebo ukončení nabídky

Převzetí zboží kupujícím

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a v případě závad musí neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Kupující, který je spotřebitelem, není povinen provést prohlídku zboží při převzetí. Avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným sporům při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může odmítnout převzít zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou. Uplatněním rozporu s kupní smlouvou (při převzetí nebo po něm) není vyloučeno souběžné uplatnění práva odstoupit od smlouvy do 14ti dnů.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo dle § 53 odst. 7 Obč.Z. od této smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží).

Pokud se rozhodnete využít tohoto práva, je nutné postupovat následovně:

 1. Informovat prodávajícího o své vůli odstoupit od smlouvy a to nejlépe formou e-mailu, kde uveďte:
  • vaše jméno a adresu,
  • číslo faktury,
  • a číslo účtu, na který bude vrácená částka za zboží převedena.

  Není vyloučeno učinit projev vůle odstoupit od smlouvy i jiným způsobem, např. doporučeným dopisem, zaslání e-mailu však vše urychlí.

  Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději 14.den od převzetí plnění (dodání zboží).

 2. Vracené zboží musí být kompletní včetně příslušenství a dodaných dokumentů (návod, záruční list apod.), nepoškozené, bez známek opotřebení, nejlépe v originálním nepoškozeném obalu.
 3. Zboží zašlete na adresu:

  MATRIX CZ s.r.o.
  Smilova 307
  530 02 Pardubice

  Zásilku důrazně doporučujeme pojistit.

  V žádném případě nezasílejte zboží na dobírku – nemůžeme ji přijmout.

 4. Po doručení vraceného zboží Vám bude do 5ti dnů odeslán dobropis, který podepsaný vrátíte na naši adresu. Vaše finanční prostředky obdržíte nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 5. Při nesplnění podmínky č. 1 nedochází k účinnému odstoupení od smlouvy. Při nesplnění podmínky č. 2 je Vaše odstoupení účinné, ale prodávající je oprávněn vracenou částku ponížit o vzniklé snížení hodnoty vracené věci (zboží je poškozené, nekompletní atd.).

  Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

9. Ochrana osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, adresa) až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřeby. Třetím stranám jsou poskytnuty pouze v případě, že je to nezbytné pro vyřízení objednávky – např. přepravy zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytne osobní údaje žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně, e-mailem nebo telefonicky vyjádřit nesouhlas s evidencí osobních údajů. V tom případě prodávající odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze.

10. Odpovědnost

Upozorňujeme, že textové i obrazové informace o zboží a službách na stránkách tohoto internetového obchodu jsou přebírány od třetích stran (distributorů zboží) a mohou obsahovat věcné či technické nepřesnosti. Mohou se také kdykoli bez předchozího upozornění změnit.

Nezbavujeme se tak ale své povinnosti řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků a služeb.