Opravy a profylaxe (preventivní údržba) zdrojů 

rozličných značek a provedení. Vzhledem ke klesající pořizovací ceně těchto komponent se převážně jedná o opravy počítačových zdrojů atypických rozměrů a parametrů. Dále pak o zdroje zařízení jako jsou: switch, HUB, různé datové pole k serverů a další.