model UPS počet baterií model baterie CSB
BRICs LCD Series   
BR450ELCD 1 bat. HR1221WF2
BR650ELCD 1 bat. GP1272G2
BR850ELCD 1 bat. HR1234WF2
BRICs Series   
BR450E 1 bat. HR1221WF2
BR650E 1 bat. GP1272G2
BR850E 1 bat. HR1234WF2
BS series   
BS450ELCD 1 bat. HR1221WF2
BS650ELCD 1 bat. GP1272G2
BS850ELCD 1 bat. HR1234WF2
DX Series   
DX400E 1 bat. HR1221WF2
DX600E 1 bat. GP1272G2
DX800E 1 bat. HR1234WF2
Intelligent LCD series  
CP1050EAVRLCD 2 bat. GP1272G2
CP1350EAVRLCD 2 bat. HR1234WF2
CP1500EAVRLCD 2 bat. HR1234WF2
Office Rackmount Series   
OR1000ELCDRM1U 4 bat. GP1272G2
OR1500ELCDRM1U 4 bat. HR634WF2
OR600ELCDRM1U 2 bat. HR634WF2
PFC Sinewave Series   
CP1300EPFCLCD 2 bat. GP1272G2
CP1500EPFCLCD 2 bat. HR1234WF2
CP900EPFCLCD 1 bat. HR1234WF2
Professional Rackmount LCD Series   
BPE48V75ART2U 8 bat. HR1234WF2
BPL48V75ART2U 12 bat. HR1234WF2
PR1000ELCDRT1U 4 bat. HR634WF2
PR1000ELCDRT2U 4 bat. GP1272F2
PR1000ELCDRTXL2U 4 bat. HR1234WF2
PR1500ELCDRT2U 4 bat. GP1272F2
PR1500ELCDRTXL2U 4 bat. HR1234WF2
PR2200ELCDRT2U 4 bat. HR1234WF2
PR2200ELCDRTXL2U 4 bat. HR1234WF2
PR3000ELCDRT2U 4 bat. HR1234WF2
PR3000ELCDRTXL2U 4 bat. HR1234WF2
PR5000ELCDRTXL5U 16 bat. HR1234WF2
PR6000ELCDRTXL5U 16 bat. HR1234WF2
PR750ELCDRT1U 4 bat. HR634WF2
Professional Tower Series   
PR750ELCD 2 bat. GP1272F2
Smart App Online Series   
OL10000E 20 bat. HR1234WF2
OL10000ERT3UD 20 bat. HR1234WF2
OL1000ERTXL2U 3 bat. GP1272F2
OL1500ERTXL2U 3 bat. HR1234WF2
OL2000ERTXL2U 6 bat. GP1272F2
OL3000ERTXL2U 6 bat. HR1234WF2
OL6000E 20 bat. GP1272F2
OL6000ERT3UD 20 bat. GP1272F2
OL8000E 20 bat. HR1234WF2
OL8000ERT3UD 20 bat. HR1234WF2
Value Series   
VALUE1000E-GP 1 bat. HR1234WF2
VALUE1200E-GP 2 bat. HR1234WF2
VALUE1500E-GP 2 bat. GP1272F2
VALUE2200E-GP 2 bat. HR1234WF2
VALUE400E-GP 1 bat. HR1221WF2
VALUE600E-GP 1 bat. GP1272F2
VALUE800E-GP 1 bat. HR1234WF2
Value SOHO Series   
VALUE1100ELCD 2 bat. HR1234WF2
VALUE600ELCD 1 bat. GP1272F2
VALUE800ELCD 1 bat. HR1234WF2