SERVIS - OPRAVA - PROFYLAXE ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ (UPS)

Provádíme ve vlastním servisním středisku v Pardubicích, nebo přímo na místě u zákazníka - to umožňuje zkrátit dobu oprav na nezbytné technologické minimum. Opravujeme záložní zdroje značek APC, MGE, Victron, Elteco, Konig, Mercury, Blackout, Socomes, Eaton, Fiskars, HP, Optiups, Trust, Sweex, Relio, PowerCom, IBM a jiné.

FUNKCE UPS
     Záložní zdroje UPS, z anglické zkratky Uninterruptible Power Supply (zdroje nepřetržitého napájení), jsou zařízení jejichž funkcí je zpravidla krátkodobá (minuty až hodiny) dodávka energie v případě nestability vstupního napětí či při úplném výpadku sítě. Úlohou UPS je chránit data a citlivá zařízení před poškozením vlivem nepředvídaných událostí na síti jako jsou šumy, rázy, napěťové špičky, poklesy napětí nebo úplné výpadky. Dojde li k výpadku elektrické energie, záložní zdroj dodává spotřebiči energii ze svých akumulátorů. Vzhledem k ceně elektronických zařízení a přenášených dat jsou UPS nezbytným vybavením všech informačních systémů. Záložní zdroje však pracují také na místech, kde výpadek elektrické energie může znamenat ohrožení zdraví a života nebo značné materiální ztráty. Takovými oblastmi jsou např. zdravotnictví, doprava, ozbrojené sbory, zabezpečovací technika.

PRINCIP ČINNOSTI
     Záložní zdroje nepřetržitého napájení lze rozdělit do skupin podle technologie, kterou využívají.
 
 
UPS kategorie OFF-LINE
 
(voltage dependent = napěťově závislé zdroje) - "off-line"
     Přepínají pomocí relé odběr na záložní měnič napájený z akumulátorů. Dochází zde ke krátkodobému (zhruba 5 ms) výpadku.
UPS APC řady Back, Back-Pro, Back AVR, Back CS, Cyber Fort

 

UPS kategorie LINE INTERACTIVE

(voltage independent = napěťově nezávislé zdroje) - "line interactive"
Přes regulační transformátor vyrovnávají mimořádné anomálie elektrické sítě.
UPS APC řady Smart

 

UPS kategorie ONLINE

(Voltage and Frequency Independent = frekvenčně a napěťově nezávislé zdroje) - "on-line"
Napájí spotřebiče prostřednictvím měniče trvale z akumulátorů, které jsou současně dobíjeny ze sítě. UPS provádí stabilizaci a filtraci napětí. V případě výpadku či poklesu napětí dodávají akumulátory energii bez jakéhokoliv přerušení.
UPS APC řady Smart RT

Nemodulární UPS

Nemodulární UPS jsou zpravidla v provedení s pevně propojenými díly bez možnosti rychlé výměny vadné části. Proti modulárním systémům srovnatelného výkonu bývají menších rozměrů a nižší hmotnosti.
Výhody Nevýhody 
Kompaktní provedení Obvykle bez možnosti paralelního řazení
   Obtížné zvýšení výkonu
  Při poruše ztráta celého výkonu
  Definitivní uspořádání

Modulární UPS:

Modulární UPS jsou obvykle sestaveny z modulů, které zpravidla reprezentují plnohodnotnou UPS. Proti nemodulárním systémům srovnatelného výkonu a technologie bývají často větších rozměrů i vyšší hmotnosti, způsobené modulární koncepcí. Jejich základní výhodou je však téměř okamžitá fixace UPS při poruše, díky možnosti okamžité výměny vadného modulu.
Výhody Nevýhody
variabilita vyšší pořizovací náklady
jednoduchá možnost rozšíření  
paralelní řazení  
redundance  
rozložený řídící systém  
jednoduchý transport  
jednoduchá údržba  
vyměnitelnost za provozu  
rozšiřitelnost po modulech, minimální doba opravy výměnou modulu  
investice pouze do momentální potřeby výkonu